Our project derives from the idea of gentrification. Once the social status of an area has been uplifted by artists and other sub-culture hipsters they end up being economically pushed out by an influx of new inhabitants attracted to the bohemian lifestyle that the neighbourhood now represents for them.
Our project explores the characteristics of that, largely imaginary, lifestyle through a combination of two attributes both applicable for artists; boho/hobo.
Our intention is to use the similarity in scale between the dimensions of the gallery stand and a basic room to create an installation that responds to the various attributes related to the two concepts. All the desirable, hip items and choices boho stands for are juxtaposed with the alternative reality of a hobo, a homeless and usually penniless vagabond.
Collaborative spirit is essential in artist’s initiatives, most of which are run by a group of devoted volunteers. To emphasize this we want to work collectively.

Ehdotuksemme pohjautuu gentrifikaation käsitteeseen. Taiteilijoiden ja muiden alakulttuurihipsterien nostettua tietyn asuinalueen sosiaalisen statuksen, he joutuvat itse muuttaman pois. Heidän aikansaamaansa muodonmuutos ja boheemi elämäntyyli on houkuttanut paikalle varakkaampia asukkaita.
Ehdotuksemme käsittelee tätä kyseistä suurelta osin kuvitteelista elämäntyyliä ilmiönä, kahden, molempien taiteilijoihin usein liitettyihin ominaisuuksien kautta; Boho ja Hobo.
(Boho, liikanimi tai kutsumanimi, jolla tarkoitetaan varakasta tai keskiluokkaista ihmistä, joka valitsee boheemin elämäntavan, ei pakon edessä vaan siihen liitettyjen kuvitteellisten ominaisuuksien vuoksi.) (Hobo, liikanimi tai kutsumanimi usein asunnottomalle katujen tallaajalle, joka pakon edessä käyttää luovuutta saadakseen vaatteita päälleen ja ruokaa suuhunsa.)

Yhteistyöhenki on elinehto taiteilijoiden aloittamissa toiminnoissa, joita usein pyörittää ryhmä asialle omistautuneita vapaaehtoisia. Tätä korostaaksemme päätimme tyoskennellä yhdessä.